FANDOM


Odpowiedzialni: JJ, AK, PP, DP


Punkt wyjścia:
http://neurocritic.wordpress.com/the-neurocomplimenter/the-end-of-language-embodiment/
Aby móc tworzyć bodźce lingwistyczne trzeba zanalizować korpus mowy polskiej na strukturę czasowników (początki, końce)

0) zreplikowanie badań

https://dl.dropboxusercontent.com/u/6119092/Subliminal%20display%20of%20action%20words%20interferes%20with%20motor%20planning%3A%20a%20combined%20EEG%20and%20kinematic%20study.pdf

https://dl.dropboxusercontent.com/u/6119092/Grip%20Force%20Is%20Part%20of%20the%20Semantic%20Representation%20of%20Manual%20Action%20Verbs.pdf

ciekawa mgr o interferencji ruchowej:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/6119092/Bartosz_Helfer_Praca_Magisterska_Kognitywistyka_2011.pdf

zbiorcze opracowanie problematyki (długie i męczące, ale zawiera dużo dobrych referencji): 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/6119092/A%20PLACE%20FOR%20NOUNS%20AND%20A%20PLACE%20FOR%20VERBS%3F%20A%20CRITICAL%20REVIEW%20OF%20NEUROCOGNITIVE%20DATA%20ON%20GRAMMATICAL%20CLASS%20EFFECTS.pdf


1) Badanie wstępne: klasyfikacja słów/niesłów stworzonych z obiecujących prefiksów/postfiksów → model bayesowski (50% sukcesu) ← czasy reakcji, błędy
2) Badanie właściwe: czy dobre niesłowa wywołują interferencję motoryczną? (100% sukcesu) ← potrzeba do niego: czujnika nacisku, akcelerometru

Zadania:

Etap 1:

JJ: jak wyciągnąc z korpusu mowy polskiej interesujace nas prefiksy i postfiksy? jak wygenerować bodźce z nich?

AK: jedno z badań do zreplikowania do napisania w PsychoPy. pytanie: czy musimy używać czasowników zwiazązanych jedynie z ruchem ręki, czy możemy dowolnych? (poszukać badań)

PP: czujniki do replikacji eksperymentów, prezentacja z metod bayesowskich

DP: drugie z badań do zreplikowania do napisania w PsychoPy. pytanie: czy są rzeczowniki, które również mogłyby aktywować korę motoryczną i interferować? (poszukać badań)

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.