FANDOM


Odpowiedzialni: PP, KS

Klasyczna architektura Subsumption modeluje hierarchię akcji, z których wybierana jest ta o najwyższym priorytecie.
Ale! Percepcja jest konstruktywna (jak wiemy zainspirowani kognitywistyką) - dlaczego by nie wprowadzić symetrycznej hierarchii perceptów aktywowanej akcjami? (Ostatnio wykonanymi)
Porównanie: czy robot, który ma hierarchię akcji i percepcji (a+k) mniej liczną niż robot tylko z hierarchią akcji jest w stanie wykonać zadanie lepiej?
Ewolucja architektury jest dość prosta i zajmuje mniej zasobów niż ewolucja sieci neuronowych
Do emocji w robocie raczej nie dojdziemy... (ale kto wie. Ale najsampierw trzeba by zaimplementować ACT-R i sieć semantyczną i ogólnie dużo rzeczy)

Moje ulubione ujęcie emocji u zwierząt:

http://www.emotions-r-us.com/

Jeśli mówimy o architekturze kognitywnej koniecznie zacznijmy od przeczytania http://www.fizyka.umk.pl/publications/kmk/08-Architektury-kognitywne.pdf

Poczytać o subsumption ogólnie na wiki https://en.wikipedia.org/wiki/Subsumption_architecture i szczególnie o implementacji na NXT: http://www.lejos.org/nxt/nxj/tutorial/Behaviors/BehaviorProgramming.htm

Zadania:

Etap 1:

PP: przeprowadzić warsztaty z NXT z zakresu programowania behaviorów, zreprodukować symulacyjnie dowolny eksperyment z ewolucji architektury subsumption

KS: przejrzeć zadania z dowolnej edycji http://pozrobot.pl/ (bądź jakichkolwiek innych zawodów) i zaproponować rozwiązanie któregokolwiek za pomocą architektury subsumption (wystarczy ogólna idea). zastanowić się, czy w tym zadaniu istnieją percepty spodziewane po wykonaniu którychś zadań (np.: jeśli zachowaniem niskopoziomowym jest "jedź do linii", to spodziewanym perceptem jest nie "czarne pole pod czujnikiem koloru", lecz "linia")

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.