FANDOM


Odpowiedzialni: AC, KK, PP, KS

Mężczyźni mają (zwykle) bardziej zlateralizowane mózgi, niż kobiety
(jak to badać? np. paradygmat Poffenberga i inne metody nieneuroobrazowe)
Ale!
W badaniach wykazano, że rozmiar ciała lepiej predykuje lateralizację (rozumianą jak connectivity) niż płeć → nie było jeszcze żadnych badań poznawczych!
[Azjaci, którzy mają mniejsze ciała, przetwarzają język bardziej holistycznie (i obrazkowo)]
Gdyby porównać grupę wyjątkowo wysokich kobiet i wyjątkowo niskich mężczyzn – czy wzorzec byłby odwrócony?

Zadania:

Etap 1

AC: jak badać lateraliację mózgu za pomocą testów behawioralnych?

KK: czy wzrost wpływa na funkcjonowanie poznawcze niezależnie od płci? (w sensie, czy są już jakieś ustalenia na ten temat niezależnie od kwestii lateralizacji, aby wyłowić rzeczy, które mogą nam konfudować potencjalnie wyniki)

PP: przydzielcie mi coś, bo nic nie mogę wymysleć na początek.

KS: miniprzegląd badań nad lateralizacją mózgów kobiet i mężczyzn i związanymi z tym różnicami poznawczymi (badania z czasami reakcji mile widziane)

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.